Zástupcovia Leteckej fakulty na SIAF 2019

Medzi množstvom návštevníkov tohtoročných Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019 na letisku Sliač nechýbali ani zástupcovia našej Leteckej fakulty a nášho generálneho partnera Slovak Training Academy. Najväčšie letecké podujatie na Slovensku aj tohto roku prilákalo desaťtisíce návštevníkov z radov laickej, odbornej, ale aj kultúrnej a politickej verejnosti. Priaznivé letové počasie, skvelé vystúpenia pilotov a ich strojov boli zárukou dobrej atmosféry, ktorá sprevádzala celé podujatie. Zároveň vytvárala možnosť rokovať s partnermi našej fakulty o možnostiach rozvoja ďalšej spolupráce s našou fakultou. Sme radi, že tradiční, ale aj tí noví partneri deklarovali veľkú ochotu spolupracovať s našou Leteckou fakultou, a tým napomáhať k jej ďalšiemu úspešnému letu.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.