Návšteva prof. Wenjiang Yanga z čínskej Beihang University

V dňoch 31. augusta a 1. septembra navštívil Leteckú fakultu významný hosť z čínskej Beihang University, prof. Wenjiang Yang. Návšteva bola zameraná na rozvoj spolupráce s touto významnou čínskou univerzitou zaoberajúcou sa aj oblasťou prípravy študentov pre letectvo a kozmonautiku. Vďaka pozvaniu dekana fakulty je to historicky prvá a verme, že nie posledná návšteva predstaviteľa čínskeho vysokého školstva na našej fakulte.

Profesor Yang sa mal možnosť bližšie sa zoznámiť s vedeckým zameraním jednotlivých katedier ako aj s novým študijnými programami Letecká a kozmická technika a inžinierstvo. Profesor taktiež odprezetoval svoj výskum v oblasti iónového pohonu – výskumu samotnej technológie a využitia supravodičov pri meraní ťahu. Práve táto prezentácia a skúsenosti našich vedeckých pracovníkov z projektu skCUBE boli zdrojom dlhej a zaujímavej diskusie o možnostiach kooperácie. Nechýbala ukážka laboratórií a bohatej histórie LF, ktorá je nielen znakom úspešnosti jej predchodcov, ale aj samotnou inšpiráciou do budúcna. Ako povedal profesor pri závere sobotňajšieho dňa: „LF mi pripomína Beihang univerzitu – v menšom meradle“.

Držme palce, nech je aj v oblasti medzinárodných vzťahov fakulta rovnako úspešná minimálne tak, ako tomu bolo v minulosti u jej predchodkýň.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.