Ocenenie plk.v.v. Radomíra Orlitu, bývalého pedagóga LF

Dekan Leteckej fakulty sa na pôde Múzea letectva STM zúčastnil slávnosti odovzdávania ocenenia “Za mimoriadne zásluhy o rozvoj letectva a kozmonautiky”, udeleného spoločnosťou AEROTEAM z Českej republiky, bývalému špičkovému pedagógovi aj našej fakulty, plk.v.v. doc. Ing. Radomírovi Orlitovi, CSc., za jeho dlhoročnú športovú a pedagogickú činnosť v oblasti letectva.

Aj my sa pripájame ku gratulantom.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.