Stretnutie absolventov LF, pilotov z Maďarskej republiky, po 30-tich rokoch

Na Leteckej fakulte sme 7. 9. 2019 privítali našich bývalých študentov – pilotov z Maďarskej republiky spolu s ich inštruktormi pri príležitosti 30. výročia ukončenia ich štúdia na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach. Maďarskú delegáciu prijal dekan LF v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE a následne sa všetci presunuli do priestorov Katedry letovej prípravy, kde sa spomínalo na ich študentské časy.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.