Návšteva zástupcov maďarského Ministerstva obrany a predstaviteľov ich Vzdušných síl na LF

Dňa 9. decembra 2019 sme na našej fakulte privítali zástupcov maďarského Ministerstva obrany a predstaviteľov ich Vzdušných síl. Cieľom ich návštevy bolo informovať sa o možnostiach školení a výcviku pilotov vrtuľníkov maďarských vzdušných síl na našej fakulte a u nášho generálneho partnera spoločnosti STA na letisku v Košiciach. Ako zdôraznil dekan fakulty pri predstavení našej ponuky maďarským partnerom, “toto školenie a výcvik by bolo len pokračovaním tradície, s ktorou máme na pôde našej fakulty, ale i košického letiska, bohaté skúsenosti”. Sme radi, že naši partneri k nám opäť nachádzajú cestu pre rozvoj ďalšej obojstranne prospešnej spolupráce.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.