Oficiálna návšteva zástupcov LF v Čínskej ľudovej republike

Ďalší krok vpred pre Leteckú fakultu a jej priaznivcov. Tohto roku sme bezpochyby rozprestreli krídla do všetkých svetových strán – tentokrát sme úspešne pristáli v krajine červeného draka.

Počas leta na Leteckú fakultu zavítal profesor Yang z čínskej Beihang University, ktorého naša fakulta zaujala a videl v nej potenciál pre spoluprácu v oblasti vesmírnych technológií. Čo nás teší najviac je fakt, že Beihang je kľúčovou inštitúciou pre rozvoj satelitných a raketových technológií v Číne a touto cestou sa nám – študentom a výskumníkom – otvára jedinečné možnosť pre rozvoj v týchto oblastiach.

Na pozvanie dekana Medzinárodnej školy Beihang University dvaja zástupcovia Leteckej fakulty vycestovali na oficiálnu návštevu, ktorej hlavným cieľom bolo odštartovať rozhovory o možnej spolupráci. Na pôde dvoch fakúlt – aeronautiky a astronautiky – sme načrtli prvotné body pre začiatok spoločných aktivít pre rok 2020. Určite potešíme našich terajších aj budúcich študentov, že od septembra 2020 majú možnosť vycestovať na výmenný pobyt v dĺžke jedného semestra aj s finančnou podporou hosťujúcej univerzity. Kľúčovou aktivitou pre rok 2020, ktorá čaká našich vedeckých pracovníkov, je cesta spoločného výskumu v oblasti riadenia a kontroly polohy telies na orbitálnej dráhe a satelitnej komunikácie. Obe oblasti sa nám aktívne darí rozvíjať od začiatku našej účasti na projekte satelitu skCUBE. Súčasťou oficiálnej návštevy bola aj exkurzia vedeckých pracovísk a laboratórií. Zoznam je veľmi dlhý, no medzi tie najzaujímavejšie patrí laboratórium Yuegong-1 – uzavreté laboratórium vyvinuté pre výskum zameraný na budúcu základňu na mesiaci, VPL – vákuová komora pre testovanie pohonných systémov satelitov.

Ďalším míľnikom bola účasť zástupcov Leteckej fakulty ako externých delegátov na výročnom zasadnutí Regionálneho centra pre vedu a výskum v oblasti vesmírnych technológií, ktoré sídli na Beihang University a je pod gesciou Organizácie Spojených Národov. Centrum pomáha rozvojovým krajinám v oblasti vesmírnych technológií pripravovať budúcich odborníkov pre satelitné technológie – návrh, výroba, prevádzka a samotné spravovanie dát. Aj na tejto platforme sa nám podarilo dosiahnuť jedinečný úspech, o ktorom Vás budeme bližšie informovať počas budúceho roka.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.