Rádioamatérske vysielanie z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS

V dňoch od 28.12.2019 do 1.1.2020 prebiehalo z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS rádioamatérske vysielanie vo formáte SSTV (Slow Scan TeleVision). Jeho obsah bol venovaný kozmonautom Alexejovi Leonovi, Valerymu Bykovskému a Sigmundovi Jähnovi.
Za prijatie tohto vysielania naším rádioklubom OM3KSI sme od organizátorov vysielania dostali diplom s fotografiami kozmonautov. Ak máte záujem pozrieť si všetky nami prijaté obrázky, môžete si ich vyhľadať na stránke: https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SS…/bycallsign.php po zadaní volacej značky OM3KSI.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.