Prvé zoznámenie našich pedagógov a študentov s vrtuľníkom UH-60

Určite Vám neunikli naše nové prírastky na pôde Leteckej fakulty. Táto jedinečná technika, ako je vrtuľník Sikorsky UH-60, ktorý používajú aj Vzdušné sily Slovenskej republiky, posunul možnosti výučby a praktického výcviku na špičkovú úroveň. Preto ani naši pedagógovia nečakajú a začali sa intenzívne oboznamovať s novou technikou a zároveň sa pripravovať na praktickú výuku študentov, ktorí smerujú k profesii leteckých technikov.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.