KORONAVÍRUS – usmernenia

Vážení študenti,

v zmysle príkazu rektora a zasadnutia krízového štábu TUKE, dekan Leteckej fakulty TUKE Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M prerušuje prezenčnú formu výučby od 9.3.2020 12.30h do odvolania.

Pedagogický proces bude prebiehať formou samostatného štúdia, alebo inou vhodnou metódou podľa zváženia pedagóga. Študentom budú zaslané príslušné materiály na samoštúdium e-mailom na ich oficiálne študentské e-maily.

V období karantény sledujte prosím informácie a využívajte študijné materiály k predmetom v rámci systému MOODLE, fakultného LMS elektronického vzdelávania na Leteckej fakulte na našej webovej stránke, v časti príslušnej katedry a v časti Rôzne. Súčasne môžu byť informácie pre vaše štúdium aj na katedrových stránkach vyučujúcich pedagógov. Odporúčame Vám sa o tejto skutočnosti informovať aj navzájom v rámci vašej študijnej skupiny. Na komunikáciu s vyučujúcimi používajte oficiálne študentské emailové adresy „@student.tuke.sk“.

 

Študenti Erasmus+ mobilita

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.

Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR.  MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). 

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách.

Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Informácie týkajúce sa núdzového stavu:

MV SR: vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SR, verejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

 

Ďalšie informácie:

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.