Oznámenie o odložení skúšky znalostí z modulov podľa časti 66

Organizácia pre výcvik personálu údržby SK.147.0003 oznamuje, že v zmysle opatrení nariadených
vládou Slovenskej republiky v mimoriadnej situácii, príkazov rektora k zníženiu rizika nákazy
koronavírusom Covid-19 a usmernení vydaných krízovým štábom TUKE odkladá termín skúšok
znalostí z modulov podľa Part-66 (30.3.-3.4.2020) na neurčito.

Informácie o náhradnom termíne budú zverejnené v súlade s Príručkou organizácie (Organizácia podľa ČASTI 147).

Spracoval a napísal
Ing. Stanislav Fábry, PhD.
Manažér kontroly kvality
SK.147.0003

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.