Rekonštrukcia Vysokoškolského klubu

Aj napriek dovolenkovému obdobiu to na nasej fakulte “žije” realizáciou ďalších modernizačných projektov. Tentoraz je to budova nášho Vysokoškolského klubu – pre našich pamätníkov budova, kde bolo niekedy Redakčné vydavateľské oddelenie VLA. Dekan fakulty bol pri včerajšom kontrolnom dni spokojný s priebehom rekonštrukčných prác a plánovaný októbrový termín ich ukončenia by nemal byť ohrozený. Budova prechádza komplexnou rekonštrukciou a tak sa naši študenti môžu tešiť nielen na vynovený vysokoškolsky klub ale aj na nové moderné klimatizované učebne 😊🚁✈️. Letecká fakulta letí v novom kurze, ktorý stanovil dekan pri svojom nástupe do funkcie v roku 2017 a aj tento projekt dokazuje, že letí tým správnym smerom 👍👍👍😊✈️🚁✈️

 

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.