Dizertačná skúška a obhajoby dizertačných prác

6. augusta 2020 - 6. augusta 2020

Dňa 6. augusta 2020 o 8:00 hod. sa na Katedre avioniky, v miestnosti R7-16_P19 uskutoční dizertačná skúška doktoranda Ing. Rastislava Jurča.

Dizertačná skúška je verejná.

 

Dňa 6. augusta 2020 sa na Katedre avioniky, v miestnosti R7-16_P19 uskutočnia obhajoby dizertačných  práv doktorandov Ing. Gabriela Kalapoša, Ing. Michala Schreinera a Ing. Martina Čatloša. Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

9:00 hod. – Ing. Gabriel Kalapoš

Téma dizertačnej práce: Vplyv tvaru lietadla na fázové rozloženie vyžarovaného signálu

10:30 hod. – Ing. Michal Schreiner

Téma dizertačnej práce: Inteligentná diagnostika avionických systémov malých letúnov

13:00 hod. – Ing. Martin Čatloš

Téma dizertačnej práce: Koexistencia leteckej dopravy s inými modernými záchrannými dopravnými infraštruktúrami

Obhajoby sú verejné

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.