fbpx

Dizertačné skúšky doktorandov LF

3. júla 2020 - 3. júla 2020

Dňa 03. júla 2020 sa uskutočnia dizertačné skúšky nasledovných doktorandov LF TUKE:

Ing. Pavol Petríček, Ing. Bc. Stanislav Szabo, MBA a Mgr. Henryk Nowakowski. Dizertačné skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti dizertačných skúšok bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry letovej prípravy a Katedry manažmentu leteckej prevádzky na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: klp.lf@tuke.sk, kmlp.lf@tuke.sk

 

Dizertačné skúšky doktorandov budú vykonané podľa nasledujúceho harmonogramu:

9:00 – Ing. Pavol Petríček, téma písomnej práce k dizertačnej skúške:
Výskum inovatívnych postupov v Leteckej Záchrannej Službe v rámci Národného krízového managementu

10:00 – Ing. Bc. Stanislav Szabo, MBA, téma písomnej práce k dizertačnej skúške:
Návrh špecializovaného výcvikového strediska Hasičských a záchranných jednotiek v oblasti zásahu pri leteckých nehodách na letisku

11:00 – Mgr. Henryk Nowakowski, téma písomnej práce k dizertačnej skúške v anglickom jazyku:
The impact of pilots’ experience on the effectiveness of IFR flight training in flight simulators

 

Dizertačné skúšky sú verejné.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.