Erasmus+ dodatočná výzva pre mobility študentov na LS 2019/2020

24. septembra 2019 - 10. októbra 2019

Erasmus+ dodatočná výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ na LS 2019/2020

https://erasmus.tuke.sk/wp-content/uploads/2018/08/travel-1209355_960_720.jpgÚsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2019/20. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 10.10.2019.

Termín podávania prihlášok a príloh do 10.10.2019 u referentky pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa, Ing. Lucii Melníkovej, PhD. (B25)

 

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia nájdete na nasledujúcej stránke: https://erasmus.tuke.sk/

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.