Erasmus+ výzva pre mobility študentov na AR 2020/2021

2. marca 2020 - 3. apríla 2020

Výzva pre mobility študentov do krajín EÚ v budúcom akademickom roku 2020/2021:

–          mobility za účelom štúdia: https://erasmus.tuke.sk/erasmus-vyzva-pre-mobilitu-studentov-tuke-do-krajin-eu-za-ucelom-studia-2/,

Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia | Erasmus – TUKE

erasmus.tuke.sk

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2020/2021. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 20.3.2020. Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus za účelom štúdia: Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu – študent si vyberá partnerskú inštitúciu zo zoznamu platných …

–          mobility za účelom stáže: https://erasmus.tuke.sk/staz-erasmus-vyzva-pre-mobilitu-studentov-tuke-do-krajin-eu-za-ucelom-staze-3/.

Stáž: Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom stáže | Erasmus – TUKE

erasmus.tuke.sk

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2020/2021. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 20.3.2020. Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus za účelom stáže: Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať stáž – zameranie partnerskej inštitúcie musí súvisieť so študijným odborom …

Termín podávania prihlášok a príloh do 03.04.2020 u odbornej asistentky Ing. Lucii Melníkovej, PhD. (B25-1.poschodie, číslo dverí 214).

Pri študijných mobilitách študent k prihláške prikladá aj tzv. predbežný študijný plán (http://erasmus.tuke.sk/wp-content/uploads/dokumenty/Student_application_recognition_EN.docx).

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.