fbpx

Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia Leteckej fakulty TUKE

13. novembra 2019 - 13. novembra 2019 14:00 - 23:00

Imatrikulácia študentov ročníka bakalárskeho denného štúdia Leteckej fakulty TUKE

Imatrikulácia je slávnostné uvedenie študenta na vysokoškolskú pôdu. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu sa študent stáva členom akademickej obce.

Akademická časť – imatrikulačná slávnosť sa uskutoční dňa 13.11.2019 v budove R7-19 v posluchárni 01 so začiatkom o 14.00 hod. (príchod študentov o 13.30 hod.). Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná, pričom sa vyžaduje formálne oblečenie.

Program imatrikulácie:

 1. Slávnostný nástup imatrikulačného kolégia
 2. Otvorenie imatrikulačnej slávnosti
 3. Imatrikulačný sľub zástupcu imatrikulovaných študentov LF
 4. Predstavenie študentov akademickej obci LF.
 5. Príhovor dekana LF
 6. Odchod imatrikulačného kolégia, ukončenie imatrikulácie

Spoločenská časť – prijímanie do leteckého cechu sa uskutoční o 19.00 hod. v priestoroch T-klubu na Urbánkovej ul. č. 2. s nasledovným večierkom konaným pod vedením študentskej rady LF.

Predaj lístkov :

 • izba č.605B, Kontaktná osoba Bianka Lukáčová.
 • izba č.112A, Kontaktná osoba Tibor Kašinský.
 • izba č.509A, Kontaktná osoba Martin Filko.
 • izba č.402B, Kontaktná osoba Mykola Mischenko.

Ceny lístkov :

 • Prváci 1€
 • Študenti (aj doktorandi) 2€
 • Kúpa lístka na mieste 3€

V cene lístka sú zahrnuté: vstup, welcome drink, tombola

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.