Medzinárodná vedecká konferencia MOSATT 2019

28. novembra 2019 - 29. novembra 2019

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach pozýva talentovaných doktorandov. mladých vedcov a výskumných pracovníkov z univerzít, výskumných ústavov, výrobných a dopravných spoločnosti a štátnej správy na Medzinárodnú vedeckú konferenciu MOSATT, konanú v dňoch 28. – 29. novembra 2019 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach, aby predložili svoje príspevky s výsledkami získanými v oblasti ich výskumu.

Konferencia je organizovaná pod záštitou Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szaba, PhD., MBA, LL.M., dekana Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach a doc. Ing. Róberta Brédu, PhD., vedúceho Katedry avioniky Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným cieľom konferencie je posúdiť súčasný stav bezpečnosti v doprave v nových podmienkach globalizácie a rozšírenia EÚ a nájsť inšpirácie v snahe o minimalizáciu bezpečnostných rizík v rôznych odvetviach dopravy.

Ďalšie informácie nájdete na: Medzinárodná vedecká konferencia MOSATT (2019)

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.