Možnosť publikovania | Špeciálne číslo časopisu ENERGIES!

11. marca 2020 - 31. októbra 2020

Časopis ENERGIES | Špeciálne číslo: Algorithms and Aircraft Electric Power Systems

Letecká fakulta TUKE pozýva autorov na publikovanie v Špeciálnom čísle časopisu Energies (Algorithms and Aircraft Electric Power Systems, medzinárodný recenzovaný Open Access časopis), vydavateľstva MDPI.

Príspevky budú prijímané do 31. októbra 2020.

Bližšie informácie na: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/algorithms_and_aircraft_electric_power_systems#info

Keywords

 • Aircraft electric system modeling
 • Aircraft electric system control
 • Alternative aircraft power systems
 • More electric aircraft
 • All electric aircraft
 • Electric aircraft
 • Hybrid electric aircraft
 • Aircraft power systems diagnosis
 • Management of aircraft electric power systems
 • Integrated aircraft control and management systems
 • Aircraft electricity generation systems
 • Digital control of aircraft power systems
 • Management of aircraft engines and electric systems
 • Progressive algorithms in aircraft control
 • Predictive maintenance in aircraft electric systems
 • Hybrid aircraft power systems
 • Auxiliary aircraft electrical systems
 • Decentralized electrical distribution system
 • Electrically powered actuators
 • Superconducting aircraft power systems
 • Electrical propulsion and power systems for unmanned aerial vehicles (UAVs)

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.