Možnosť publikovania | Špeciálne číslo časopisu Sustainability!

30. marca 2020 - 31. mája 2021

Časopis Sustainability | Špeciálne číslo: Sustainable Air Transport Management and Aeronautical and Space Technology Operations in the context of Environmental and Public Health impacts

Letecká fakulta TUKE v spolupráci s National and Kapodistrian University of Athens a Beihang University v Číne informujú a pozývajú autorov na publikovanie v Špeciálnom čísle časopisu Sustainability (medzinárodný recenzovaný Open Access časopis), vydavateľstva MDPI.

Príspevky budú prijímané do 31. mája 2021.

Problém trvalo udržateľného rozvoja leteckej dopravy a prevádzky leteckých a kozmických technológií si vyžaduje systematické skúmanie praktických znalostí a hľadanie inovatívnych riešení šetrných k životnému prostrediu, ako aj odstraňovanie negatívnych vplyvov na verejné vlastnosti a zdravie. Okrem technických problémov a riešení závisí udržateľná letecká doprava, letecká a kozmická technológia aj od kvality ľudských faktorov v letectve a ľudského výkonu leteckého personálu. Špecifickým prostredím pre leteckú dopravu, leteckú a kozmickú technológiu je naša atmosféra a vesmír so svojimi výzvami. Monitorovanie, modelovanie a simulácia výskumných problémov, nebezpečenstiev, výskumu a predpovedí zmeny klímy, kvality ovzdušia, kvality vody a pôdy na letiskách alebo v ich okolí, nežiaduceho žiarenia, skúmania nebezpečných fenoménov počasia a negatívnych vplyvov leteckej činnosti na životné prostredie a verejné zdravie (zdravie zamestnancov) ovplyvňuje kvalitu a úroveň bezpečnosti a ochrany letectva a prevádzky technológií, čo je dôležitým predpokladom ich trvalo udržateľného rozvoja.

Bližšie informácie na: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Air_Transport_Aeronautical_Space_Environmental_Public_Health

Kľúčové slová:

  • Air Transport Management, Air Traffic Control issues and enviro-security factors
  • Multi-criteria evaluation of air transport and air traffic management, risk assessment
  • Sustainable Aeronautical and Space Technology Operations
  • Climate change and air pollution research, Climate change scenarios
  • Aviation’s environmental and public health impacts, environmental issues of the greater areas of airports and public health problems
  • Human factors in Aeronautics / Astronautics and Human performance
  • Meteorological data and support of Air Transport / Space operations
  • Spacecraft on-orbit services, assembly, operating safety, constellations establishment and space traffic management, space debris problems, hazards, control and removal
  • Plasma simulation and technology
  • Utilization and protection of space resources

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.