fbpx

Obhajoba dizertačnej práce

3. júla 2020 - 3. júla 2020

Dňa 3. júla 2020 o 9:00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Leteckej fakulty TUKE uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE Ing. Mateusza Ojcieca.
Názov dizertačnej práce: Enhanced efficiency, safety and quality in aircraft maintenance using new software and hardware tools

Študijný odbor: strojárstvo
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
oponenti: Ing. Tomasz Balcerzak, PhD., prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

Obhajoba je verejná.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.