fbpx

Dizertačné skúšky doktorandov LF

28. mája 2020 - 29. mája 2020

Dňa 28. mája 2020 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE JUDr. Ing. Jaroslava Jevčáka, MBA, Ing. Ladislava Chomu a Ing. Hélie Némethovej. Dizertačné skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti dizertačných skúšok bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry letovej prípravy na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: klp.lf@tuke.sk

Dňa 29. mája 2020 sa na Katedre avioniky, v miestnosti R7-16_P19 uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE Ing. Martina Fiľka, Ing. Jozefa Novotňáka, M.Eng. Ing. Mareka Košudu a Ing. Dávida Megyesiho. 

Dizertačné skúšky doktorandov budú vykonané podľa nasledujúceho harmonogramu:

Meno a priezvisko JUDr. Ing. Jaroslav Jevčák, MBA
Názov dizertačnej práce Návrh a experimentálne overenie využitia bezpilotného prostriedku ako súčasť SMAR IT technológií na platforme integrovaného bezpečnostného systému pre hraničný dozor
Dátum a čas obhajoby 28.05.2020 o 09:00 hod.
Meno a priezvisko Ing. Ladislav Choma
Názov dizertačnej práce Model alternatívnej siete leteckých meteorologických staníc a meteorologického zabezpečenia prevádzky všeobecného letectva
Dátum a čas obhajoby 28.05.2020 o 10:10 hod.
Meno a priezvisko Ing. Hélia Némethová
Názov dizertačnej práce Vplyv individuálneho cirkadiánneho rytmu na výkon práce
riadiacich letovej prevádzky
Dátum a čas obhajoby 28.05.2020 o 11:15 hod.

 

Meno a priezvisko Ing. Martin Fiľko
Názov dizertačnej práce Mapovanie magnetických polí pomocou bezposádkového prostriedku
Dátum, čas a miesto obhajoby 29.05.2020 o 08:00 hod. Miestnosť R7-16_P19 na Katedre avioniky
Meno a priezvisko Ing. Jozef Novotňák
Názov dizertačnej práce Experimentálne modelovanie charakteristík bezposádkového prostriedku
Dátum, čas a miesto obhajoby 29.05.2020 o 09:00 hod. Miestnosť R7-16_P19 na Katedre avioniky
Meno a priezvisko M.Eng. Ing. Marek Košuda
Názov dizertačnej práce Monitorovanie a využitie elektromagnetických polí na manažment riadenia bezposádkových prostriedkov
Dátum, čas a miesto obhajoby 29.05.2020 o 10:00 hod. Miestnosť R7-16_P19 na Katedre avioniky
Meno a priezvisko Ing. Dávid Megyesi
Názov dizertačnej práce Analýza inerciálnych senzorov pre potreby riadenia a registrácie údajov bezposádkového objektu
Dátum, čas a miesto obhajoby 29.05.2020 o 11:00 hod. Miestnosť R7-16_P19 na Katedre avioniky

Dizertačné skúšky sú verejné.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.