Študentská vedecká a odborná činnosť 2020

3. februára 2020 - 26. marca 2020

Milé študentky, milí študenti!
Aj v akademickom roku 2019/2020 organizuje Letecká fakulta súťaž ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá je integrálnou súčasťou podpory vedeckých a odborných aktivít študentov LF. Víťazi súťaže v jednotlivých sekciách (1.,2.,3. miesto) budú finančne odmenení a víťazi (1.miesto) jednotlivých sekcií vystúpia na konferencii doktorandov. Tak neváhaj a prihlás sa do 20.3.2020 a 26.3.2020 a odprezentuj pred odbornou komisiou svoje inovatívne nápady a myšlienky!

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.