NŠP – výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas LS AR2019/2020

13. septembra 2019 - 31. októbra 2019

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty počas letného semestra akademického roku 2019/2020.

Neváhajte využiť túto možnosť.

Bližšie informácie na: letak NSP_0819_SK , letak NSP_0819_EN

 

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.