fbpx

Pracoviská fakulty

KATEDRA AVIONIKY

Vedúci katedry: doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.

Sekretariát: Oľga Kizeková
Kontakt: Tel.: +421 55 602 6144
E-mail: ka.lf@tuke.sk

o katedre / webové sídlo katedry

KATEDRA LETECKÉHO INŽINIERSTVA

Vedúci katedry: doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.

Sekretariát: Jana Tkáčová
Kontakt: Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: kli.lf@tuke.sk

o katedre / webové sídlo katedry

KATEDRA LETOVEJ PRÍPRAVY

Vedúci katedry: doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.

Sekretariát: Ing. Lucia Vargová
Kontakt: Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: klp.lf@tuke.sk

o katedrewebové sídlo katedry

KATEDRA LETECKEJ TECHNICKEJ PRÍPRAVY

Vedúci katedry: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

Sekretariát: Ing. Mária Jozeková
Kontakt: Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: kltp.lf@tuke.sk

o katedre / webové sídlo katedry

KATEDRA MANAŽMENTU LETECKEJ PREVÁDZKY

Vedúci katedry: Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP

Sekretariát: Henrieta Schillerová
Kontakt: Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: kmlp.lf@tuke.sk

o katedre / webové sídlo katedry

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.