fbpx

Dekanát fakulty

Sekretariát dekana

Mgr. Martina Melníková
Tel.: +421 55 602 6102
Email: martina.melnikova@tuke.sk


Študijný referát

 

Kamila Ondová
Vedúca
Tel.: +421 55 602 6115
Email: kamila.ondova@tuke.sk
Email: studijne.lf@tuke.sk

Ing. Monika Banik
Referent
Tel.: +421 55 602 6109
Email: monika.banik@tuke.sk
Email: studijne.lf@tuke.sk

Referát pre vzdelávanie

Jana Jakubišinová
Referent
Tel.: +421 55 602 6114
Email: jana.jakubisinova@tuke.sk

Referát pre vedu a výskum

 

Ing. Martina Melicherová
Referent pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa
Tel.: +421 55 602 6108
Tel.: +421 55 602 6195

Email: martina.melicherova@tuke.sk
Email: rvvz.lf@tuke.sk

Personálny referát

 

Ing. Viera Jachymec Foľková
Referent personálnej činnosti
Tel.: +421 55 602 6105
Email: viera.jachymec.folkova@tuke.sk
Email: pr.lf@tuke.sk

Referát pre rozvoj a propagáciu

 

Zdenka Šutáková
Referent pre rozvoj a propagáciu
Tel.: +421 55 602 6124
Tel.: +421 918 949 889
Email: zdenka.sutakova@tuke.sk

Ekonomický referát

 

Ing. Mária Melníková
Referent fakturácií a verejného obstarávania
Tel.: +421 55 602 6112
Tel.: +421 918 717 400
Email: maria.melnikova@tuke.sk

Mgr. Andrea Ivanková
Referent pre štátnu pokladňu, financovanie a rozpočet
Tel.: +421 55 602 6196
Email: andrea.ivankova@tuke.sk

Jarmila Muchová
Referent pokladne, majetku a pracovných ciest
Tel.: +421 55 602 6113
Email: jarmila.muchova@tuke.sk

Prevádzkový referát

 

Ing. Ján Bodnár
Vedúci
Tel.: +421 918 717 407
Email: jan.bodnar.2@tuke.sk

Ing. Oto Malenčík
Správca IKT
Tel.: +421 55 602 6110
Tel.: +421 918 717 453
Email: oto.malencik@tuke.sk<h/3>

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.