Katedra avioniky

Katedra avioniky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na problematiku leteckej a kozmickej elektroniky, prístrojov a prístrojových systémov, kybernetických systémov, elektrických systémov, rádionavigačných systémov, rádiotechnických systémov, rádiolokačných systémov, rádiokomunikačných a palubných informačných systémov, systémov spracovania a prenosu údajov.

Garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie uvedenej problematiky:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
    • v bakalárskom študijnom programe: Letecká a kozmická technika
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
    • v inžinierskom študijnom programe: Letecké a kozmické inžinierstvo
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
    • v doktorandskom študijnom programe: Letecké a kozmické systémy

Všetky tri stupne vzdelávania poskytuje v študijnom odbore 5.02.61 Letecké a kozmické inžinierstvo.

Vykonáva vedecko – výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej a kozmickej techniky, ako sú: aplikácia a výskum moderných adaptívnych a inteligentných algoritmov v avionických kybernetických systémoch, vývoj a zvyšovanie presnosti navigačných parametrov pohybujúcich sa objektov s využitím integračných metód, rozvoj diagnostiky palubných rádiových systémov a určovania metód stanovenia ich spoľahlivosti, výskum polárnych a priestorových smerových charakteristík lietadlových antén palubných rádiokomunikačných a rádionavigačných systémov s priamou nadväznosťou na lietadlá, vrtuľníky a kozmické prostriedky.

Garantuje a vykonáva preškoľovacie kurzy pre pilotov a modulovú prípravu, kurz základného výcviku pre kategóriu technikov B2 z materiálnej časti lietadiel v oblastiach avioniky, leteckých prístrojových systémov, elektrických systémov lietadiel, rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel, špeciálnych palubných systémov lietadiel v súlade s požiadavkami Part 147.

 

VEDENIE KATEDRY
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
Vedúci katedry
Tel.:0908 998 561, +421 55 602 6142, +421 55 602 6144
E-mail: robert.breda@tuke.sk ka.lf@tuke.sk
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
Manažér pre vedu a výskum
Tel.:+421 55 602 6140
E-mail: rudolf.andoga@tuke.sk
Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
Manažér pre rozvoj
Manažér pre praktický výcvik
Študijný poradca
Tel.:+421 55 602 6149
E-mail: marek.ceskovic@tuke.sk
Ing. Martin SCHRÖTTER, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.:+421 55 602 6145
E-mail: martin.schrotter@tuke.sk
Oľga KIZEKOVÁ
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6144
E-mail: olga.kizekova@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
Profesor
Tel.:+421 55 602 6101
E-mail: frantisek.adamcik@tuke.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
Emeritný Profesor
Tel.: +421 55 602 6149
E-mail: tobias.lazar@tuke.sk
doc. Ing. Pavol KURDEL, PhD.
Docent
Tel.:+421 55 602 6147
E-mail: pavol.kurdel@tuke.sk
doc. Ing. Ján LABUN, PhD.
Docent
Tel.:0918 691 171, +421 55 602 6148
E-mail: jan.labun@tuke.sk
Ing. Samuel BUCKO, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6148
E-mail: samuel.bucko@tuke.sk
Ing. Martin MATIS, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6145
E-mail: martin.matis@tuke.sk
Ing. Peter JOZEK, PhD.
Technik
Tel.: +421 55 602 6146
E-mail: peter.jozek@tuke.sk
Jaroslav PAROULEK
Technik
Tel.: +421 55 602 6146
E-mail: jaroslav.paroulek@tuke.sk
DOKTORANDI
Ing. Jakub LEŠKO
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6172
E-mail: jakub.lesko@tuke.sk
Ing. Dávid MEGYESI
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6172
E-mail: david.megyesi@tuke.sk
Ing. Lukáš KORBA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6144
E-mail: lukas.korba@student.tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.