Katedra leteckého inžinierstva

Katedra leteckého inžinierstva zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v oblastiach teórie a konštrukcie lietadiel, leteckých motorov, pozemného technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel a letiskového zabezpečenia lietania a praktickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v uvedených oblastiach.Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti typových preškolení lietadiel a prevádzkovej a zabezpečovacej techniky personálu letectva.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania – v bakalárskych študijných programoch:
  • Letecká a kozmická technika (študijný odbor Doprava)
  • Prevádzka lietadiel (študijný odbor Strojárstvo)
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania – v inžinierskom študijnom programe:
  • Letecké a kozmické inžinierstvo (študijný odbor Doprava)
  • Prevádzka lietadiel (študijný odbor Strojárstvo)
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania – v doktorandskom študijnom programe:
  • Letecké a kozmické systémy (študijný odbor Doprava)
  • Prevádzka lietadiel (študijný odbor Strojárstvo)

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä v oblastiach Stavba lietadiel a leteckých motorov, Konštrukcia prostriedkov pozemného zabezpečenia činnosti lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s používaním lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s letiskovým a pozemným zabezpečením činnosti lietadiel a leteckých motorov.

Podrobnejšie sa venuje:

 • Návrhu a modelovaniu foriem pre súčiastky z plastov, príprave CAD/CAM modelov za pomoci 3D skenera a modelovaniu pomocou 3D tlače.
 • Meraniu aerodynamických síl a momentov, aerodynamickej a termodynamickej analýze lietadiel, vrtulí, prúdových motorov, veterných turbín a cestných vozidiel pomocou CFD metód.
 • Návrhu a experimentálnemu overeniu algoritmu riadenia malých prúdových motorov a matematickému modelovaniu zložitých systémov.
 • Návrhu konštrukcie lietadiel a simulácii prevádzky, údržby, opráv využitím progresívnych PLM softvérových technológií. 3D modelovaniu ľudského faktora pomocou biomechanického modelu v rozšírenej a virtuálnej realite.

VEDENIE KATEDRY
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6187
E-mail: michal.hovanec@tuke.sk, kli.lf@tuke.sk
doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.:+421 55 602 6158
E-mail: karol.semrad@tuke.sk
doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6174
E-mail: ladislav.fozo@tuke.sk
Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.
Manažér pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6182
E-mail: samer.abdo.saleh.al-rabeei@tuke.sk
Jana Tkáčová
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: jana.tkacova.2@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
doc. Ing. Peter Korba, PhD ., ING-PAED IGIP
Docent
Poradca dekana pre vonkajšie vzťahy
Tel.: +421 55 602 6116, +421 918 950 300
E-mail: peter.korba@tuke.sk
Ing. Stanislav Fábry, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6107
E-mail: stanislav.fabry@tuke.sk
Ing. Peter Gašparovič, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6129
E-mail: peter.gasparovic@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/peter.gasparovic
Ing. Marián Hocko, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6175
E-mail: marian.hocko@tuke.sk
Ing. Miroslav Hájek
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: miroslav.hajek@gmail.com
Ing. Sebastián Makó
Technik
Tel.: +421 55 602 6116
E-mail: sebastian.mako@tuke.sk
Ing. Stanislav Prachař
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: stanislav.prachar@tuke.sk
Marián Eperješi
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: marian.eperjesi@tuke.sk
DOKTORANDI
Ing. Miroslav Spodniak
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: miroslav.spodniak@tuke.sk
Ing. Tomáš Musil
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: tomas.musil@tuke.sk
Ing. Miriama Golisová
Externý doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: miriama.golisova@tuke.sk
Mgr. Alena Moravčíková
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: alena.moravcikova@tuke.sk
Ing. Ján Savka
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: jan.savka@tuke.sk
Ing. Igor Vasilčin
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: igor.vasilcin@tuke.sk
Ing. Martin Venceľ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: martin.vencel@tuke.sk
Ing. Barbora Wysoczańská
Externý doktorand
Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: barbora.wysoczanska@tuke.sk
Ing. Lukáš Choma
Externý doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: lukas.choma@tuke.sk
Ing. Ján Lukáč
Externý doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: jan.lukac@tuke.sk

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.