Katedra letovej prípravy

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy lietajúceho personálu, personálu riadenia letovej prevádzky, trenažérovú prípravu lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky.Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti teoretických predmetov letovej prípravy a riadenia letovej prevádzky.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v študijnom programe Profesionálny pilot
  • v študijnom programe Pracovník riadenia letovej prevádzky

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä vo vybraných oblastiach prípravy lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky, bezpečnosti leteckej dopravy a riadenia letovej prevádzky.Podieľa sa na rozvoji a zdokonaľovaní nových metód v teoretickej a praktickej výučbe predmetov letovej prípravy.

Členovia Katedry letovej prípravy

VEDENIE KATEDRY
Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Vedúci katedry
Tel.: +421 918 691 176, tel.: 055 602 6162
E-mail:robert.rozenberg@tuke.sk
klp.lf@tuke.sk
Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.: +421 55 602 6166
E-mail: stanislav.durco@tuke.sk
Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6120
E-mail: peter.kalavsky@tuke.sk
Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6167
E-mail: matej.antosko@tuke.sk
Ing. Lucia Vargová
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: lucia.vargova@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Profesor,
Splnomocnenec dekana pre letecký výcvik
Tel.: +421 55 602 6188
E-mail: miroslav.kelemen@tuke.sk
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.
Docent, Vedúci ATO/MTO
Tel.: +421 55 602 6163, +420 606 858 083,
E-mail: vladimir.nemec@tuke.sk vladimir.nemec@email.cz
doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6131
E-mail: dusan.nestrak@tuke.sk
PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Odborný asistent
Splnomocnenec dekana pre jazykovú prípravu
Tel.: +421 55 602 6164
E-mail: anna.cekanova@tuke.sk
Mgr. Dana Džalajová
Lektor
Tel.: +421 55 602 6164
E-mail: dana.dzalajova@tuke.sk
Ing. Ladislav Choma
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6165
E-mail: ladislav.choma@tuke.sk
Ing. Ľubomír Fábry, PhD., ING-PAED IGIP
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6184
E-mail: lubomir.fabry@tuke.sk
Ing. Pavol Kavka
Lektor
Tel.: +421 55 602 6167
E-mail: pavol.kavka@tuke.sk
Ing. Robert KLÍR, PhD., ING-PAED IGIP, MBA
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6123
E-mail: robert.klir@tuke.sk
Www: http://www.tezaurus.sk
PhDr. Anna Mikolášová
Lektor
Tel.: +421 55 602 6164
E-mail: anna.mikolasova@tuke.sk
Ing. Pavol Petríček
Lektor
Tel.: +421 55 602 6193
E-mail: pavol.petricek@tuke.sk
Ing. Jozef Sabo, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6191
E-mail: jozef.sabo@tuke.sk
Mgr. Miroslava Semančíková
Lektor
Tel.: +421 55 602 6164
E-mail: miroslava.semancikova@tuke.sk
Ing. Juraj Vagner, PhD., ING-PAED IGIP
Odborný asistent
Tel.: +421 918 882 383, +421 55 602 6118
E-mail: juraj.vagner@tuke.sk
Ing. Imrich Harčár
Asistent
Tel.: +421 55 602 6193
E-mail: imrich.harcar@tuke.sk
Peter Guzikiewicz
Technik
Tel.: +421 55 602 6122
E-mail: peter.guzikiewicz@tuke.sk
DOKTORANDI
JUDr. Jaroslav Jevčák
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6125
E-mail: jaroslav.jevcak@tuke.sk
Ing. Branko Mikula
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6194
E-mail: branko.mikula@tuke.sk
Ing. Hélia Némethová
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6125
E-mail: helia.nemethova@tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.