Katedra manažmentu leteckej prevádzky

Katedra manažmentu leteckej prevádzky ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaného študijného programu Riadenie leteckej prevádzky v jeho všetkých troch stupňoch, t.j. bakalárskom, inžinierskom ako aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Výučba predmetov je zameraná najmä na problematiku manažmentu, organizácie a riadenia leteckej činnosti, ekonomiky, práva a informatizácie leteckých manažérskych špecializácií.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v bakalárskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy
  • v inžinierskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy
  • v doktorandskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vybraných problémov manažmentu leteckej prevádzky s dôrazom na:

  • manažment a marketing leteckých spoločností
  • ekonomické aspekty leteckých spoločností
  • problematiku organizácie činností a logistiku letísk
  • bezpečnosť leteckej dopravy
  • informačné systémy v manažmente leteckej dopravy

 

VEDENIE KATEDRY
Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6186, +421 918 691 174
E-mail: peter.koscak@tuke.sk kmlp.lf@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/peter.koscak
Ing. Dorota Liptáková, PhD.
Manažér pre vzdelávanie, študijný poradca
Tel.:+421 55 602 6190
E-mail: dorota.liptakova@tuke.sk
Ing. Alica Tobisová, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6111
E-mail: alica.tobisova@tuke.sk
Ing. Edina Jenčová PhD.
Manažér pre rozvoj
Tel.:+421 55 602 6134
E-mail: edina.jencova@tuke.sk
Henrieta Schillerová
Technik pre vzdelávacie činnosti
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: henrieta.schillerova@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6141
E-mail: milan.dzunda@tuke.sk
Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M
Docent
Tel.: +421 55 602 6102
E-mail: stanislav.szabo@tuke.sk
Mgr. Peter Čekan, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6189
E-mail: peter.cekan@tuke.sk
Ing. Jozef Galanda, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6133
E-mail: jozef.galanda@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/jozef.galanda
Ing. Peter Hanák, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6198
E-mail: peter.hanak@tuke.sk
Ing. Ján Kolesár, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6185
E-mail: jan.kolesar@tuke.sk
Ing. Lucia Melníková, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6195
E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk
doc. Ing. Luboš Socha, PhD., PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6199
E-mail: lubos.socha@tuke.sk
Ing. Radoslav Šulej, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6114, +421 918 950 041
E-mail: radoslav.sulej@tuke.sk
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, LL.M, MPH
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: pawel.czarnecki@tuke.sk
Ing. Daniel Blaško, PhD. MBA
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6130
E-mail: daniel.blasko@tuke.sk
Ing. Bc. Stanislav Szabo, MBA
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6132
E-mail: stanisla.szabo.2@tuke.sk
Ing. Iveta Vajdová, PhD.
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6178
E-mail: iveta.vajdova@tuke.sk
DOKTORANDI
Ing. Peter Dzurovčin
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: peter.dzurovčin@tuke.sk
Ing. Sebastián Makó
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6197
E-mail: sebastian.mako@tuke.sk
Ing. Marek Pilát
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6197
E-mail: marek.pilat@tuke.sk
Mgr. Branko Mikula
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: branko.mikula@tuke.sk
Ing. Henryk Nowakowski
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: henryk.nowakowski@tuke.sk
Ing. Tomáš Puškáš
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: tomas.puskas@student.tuke.sk
Ing. Jacek Lazarczyk
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: jacek.lazarczyk@tuke.sk
Ing. Beáta Ovčáková
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: beata.ovcackova@student.tuke.sk
Ing. Radoslav Rabatin
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: radoslav.rabatin@student.tuke.sk
Ing. Viktória Čokynová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: viktoria.cokynova@student.tuke.sk
Ing. Marek Majerník, MBA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: marek.majernik@student.tuke.sk
Ing. Michal Ondruš
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: michal.ondrus@student.tuke.sk
Ing. Radovan Baláž
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: radovan.balaz@student.tuke.sk
Ing. Viera Dulinová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: viera.dulinova@student.tuke.sk
Ing. Pavol Kavka
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: pavol.kavka@student.tuke.sk
Ing. Marian Jančik
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: marian.jancik@student.tuke.sk
Ing. Miroslava Ferencová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: miroslava.ferencova@student.tuke.sk
Ing. Alena Moravčíková
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: alena.moravcikova@student.tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.