Katedra manažmentu leteckej prevádzky

Katedra manažmentu leteckej prevádzky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na riadenie a manažment podnikov v leteckej doprave, bezpečnosť v leteckej doprave, problematiku ľudského faktora, prevádzku v leteckej doprave, práva a informatizácie leteckých manažérskych špecializácií.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania v bakalárskom študijnom programe Manažérstvo leteckej dopravy v špecializácii Manažment v leteckej doprave a Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v inžinierskom študijnom programe Manažérstvo leteckej dopravy v špecializácii Manažment v leteckej dopraveBezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v doktorandskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vybraných problémov manažmentu leteckej prevádzky s dôrazom na manažment a marketing leteckých spoločností, ekonomické aspekty leteckých spoločností, problematiku organizácie činností a logistiku letísk, bezpečnosť leteckej dopravy a informačné systémy v manažmente leteckej dopravy .

 

 

VEDENIE KATEDRY
Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6186, +421 918 691 174
E-mail: peter.koscak@tuke.sk kmlp.lf@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/peter.koscak
Ing. Jozef Galanda, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Študijný poradca
Tel.: +421 55 602 6133
E-mail: jozef.galanda@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/jozef.galanda
Ing. Alica Tobisová, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6190
E-mail: alica.tobisova@tuke.sk
Ing. Iveta Vajdová, PhD.
Manažér pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6178
E-mail: iveta.vajdova@tuke.sk
Henrieta Schillerová
Technik pre vzdelávacie činnosti
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: henrieta.schillerova@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6141
E-mail: milan.dzunda@tuke.sk
doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M
Docent
Tel.: +421 55 602 6116
E-mail: monika.blistanova@tuke.sk
Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M
Docent
Tel.: +421 55 602 6102
E-mail: stanislav.szabo@tuke.sk
doc. Ing. Luboš Socha, PhD., PhD.
Docent
Tel.:+421 55 602 6198
E-mail: lubos.socha@tuke.sk
Mgr. Peter Čekan, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6126
E-mail: peter.cekan@tuke.sk
Ing. Peter Hanák, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6198
E-mail: peter.hanak@tuke.sk
Ing. Edina Jenčová PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6134
E-mail: edina.jencova@tuke.sk
Ing. Ján Kolesár, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6185
E-mail: jan.kolesar@tuke.sk
Ing. Dorota Liptáková, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6134
E-mail: dorota.liptakova@tuke.sk
Ing. Lucia Melníková, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6195
E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk
Ing. Radoslav Šulej, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6192
E-mail: radoslav.sulej@tuke.sk
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, LL.M, MPH
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: pawel.czarnecki@tuke.sk
Ing. Daniel Blaško, PhD. MBA
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6130
E-mail: daniel.blasko@tuke.sk
Ing. Ing. Stanislav Szabo, MBA
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6132
E-mail: stanislav.szabo.2@tuke.sk
DOKTORANDI
Ing. Michaela Kešeľová
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: michaela.keselova@tuke.sk
Ing. Nikola Majcherová
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: nikola.majcherova@tuke.sk
Ing. Sebastián Makó
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6197
E-mail: sebastian.mako@tuke.sk
Ing. Marek Pilát
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6197
E-mail: marek.pilat@tuke.sk
Ing. Nikola Stařičná
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: nikola.staricna@tuke.sk
Ing. Patrik Šváb
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: patrik.svab@tuke.sk
Ing. Radovan Baláž
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: radovan.balaz@student.tuke.sk
Ing. Simona Bernáthová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: simona.bernathova@tuke.sk
Mgr. Petr Daňko
Externý doktorand
E-mail: petr.danko@tuke.sk

Školiteľ:
Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M

Ing. Jaroslav Hura
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: jaroslav.hura@student.tuke.sk
Ing. Marián Jančik
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: marian.jancik@student.tuke.sk
Ing. Pavol Kavka
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: pavol.kavka@student.tuke.sk
Ing. Dávid Melas
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: david.melas@tuke.sk
Ing. Katarína Melasová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: katarina.melasova@tuke.sk
Ing. Beáta Ovčáková
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: beata.ovcackova@student.tuke.sk
Ing. Tomáš Puškáš
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: tomas.puskas@student.tuke.sk
Ing. Radoslav Rabatin
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: radoslav.rabatin@student.tuke.sk
Ing. Beáta Semrádová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: beata.semradova@tuke.sk
Ing. Roman Tomaško
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: roman.tomasko@tuke.sk
Ing. Lucia Zemanová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: lucia.zemanova@tuke.sk
Ing. Viera Dulinová
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: viera.dulinova@student.tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.