fbpx

Znalecký ústav v odbore Letecká doprava

Znalecký ústav na Technickej univerzite v Košiciach v odbore 040000 DOPRAVA LETECKÁ ponúka širokej odbornej a laickej verejnosti možnosť vypracovania znaleckých posudkov.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: +421 55 602 6102 alebo na emailovej adrese: dekan.lf@tuke.sk

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti Znaleckého ústavu: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.
Štatutárny zástupca pri výkone znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
Špecifické miesto výkonu znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: Letecká fakulta, Rampová 7, 041 21 Košice

Znalci nášho ústavu:

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc., evidenčné č.: 915044
Ing. Peter Kaľavský, PhD., evidenčné č.: 915183
Ing. Miroslav Hájek, evidenčné č.: 910998

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.