Systém manažérstva kvality

RADA KVALITY

Predseda: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.
Manažér QMS: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Tajomník: Ing. Peter Čokina

Členovia rady kvality:

Ing. Radoslav Šulej, PhD.
doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP
M.Eng. Ing. Marek Košuda
Ing. Juraj Vagner, PhD., ING-PAED IGIP
doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD
Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
Ing. Bc. Stanislav Szabo, MBA

Dokumenty

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.