Vedecká rada

Vedecká rada Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobí vo funkčnom období 2017 – 2021 v tomto zložení:

Interní členovia:
Predseda vedeckej rady
Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M
Podpredseda vedeckej rady
doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP
prof. Ing. František Adamčík, CSc.
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M
doc. Ing. Róbert Breda, PhD.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, LL.M, MPH
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP
doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.
doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.
doc. Ing. Karol Semrád. PhD.
Ing. Radoslav Šulej, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Externí členovia:
Ing. Ján Breja Dopravný úrad, Bratislava
Prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, PhD. Silesian University of Technology, Gliwice
prof. Ing. Zděnek Dvořák, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA., LL.M Univerzita Karlova Praha
doc. dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof.nadzw. Polytechnika Sliezska v Katowiciach
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. České vysoké učení v Prahe
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Univerzita Pardubice
Ing. Blažej Zaujec Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava


 

Plánovaný termín ďalšieho rokovania Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE:  11. júna 2020

Uznesenia pre rok 2018:

Uznesenia pre rok 2019:

Uznesenia pre rok 2020:

Legislatíva:

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.