fbpx

Vedecká rada

Vedecká rada Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobí vo funkčnom období 2017 – 2021 v tomto zložení:

Interní členovia:
Predseda vedeckej rady
Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M
Podpredseda vedeckej rady
doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M
prof. Ing. František Adamčík, CSc.
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
doc. Ing. Róbert Breda, PhD.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, LL.M, MPH
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Ing. Peter Kaľavský, PhD.
doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP
doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP
doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.
doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.
doc. Ing. Karol Semrád. PhD.
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Externí členovia:
Prof. PŚ, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, PhD. Silesian University of Technology, Gliwice
prof. Ing. Zděnek Dvořák, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA., LL.M Univerzita Karlova Praha
doc. dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof.nadzw. Polytechnika Sliezska v Katowiciach
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. České vysoké učení v Prahe
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Univerzita Pardubice
Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Blažej Zaujec Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava


 

Plánovaný termín ďalšieho rokovania Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE:  12. novembra 2020

Uznesenia pre rok 2018:

Uznesenia pre rok 2019:

Uznesenia pre rok 2020:

Legislatíva:

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.