Vedenie fakulty

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M

Dekan

Tel.: +421 55 602 6102
Email: dekan.lf@tuke.sk, stanislav.szabo@tuke.sk

Ing. Radoslav Šulej, PhD.

Ing. Radoslav Šulej, PhD.

Prodekan pre vzdelávanie

Tel.: +421 55 602 6114, +421 918 950 041
Email: prodpc.lf@tuke.sk, radoslav.sulej@tuke.sk

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP

Prodekan pre vedu a výskum

Tel.: +421 55 602 6116, +421 55 602 6108, +421 918 950 300
Email: prodvc.lf@tuke.sk, peter.korba@tuke.sk

M.Eng. Ing. Marek Košuda

M.Eng. Ing. Marek Košuda

Prodekan pre rozvoj

Tel.: +421 55 602 6189
Email: marek.kosuda@tuke.sk

Ing. Peter Čokina

Ing. Peter Čokina

Tajomník fakulty

Tel.: +421 55 602 6104, +421 903 820 019
Email: tajom.lf@tuke.sk, peter.cokina@tuke.sk

Ing. Juraj Vagner, PhD., ING-PAED IGIP

Ing. Juraj Vagner, PhD., ING-PAED IGIP

Predseda Akademického senátu

Tel.: +421 918 882 383, +421 55 602 6118
Email: juraj.vagner@tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.