fbpx

Kadet Akadémie ozbrojených síl

POSTUP PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA LETECKEJ FAKULTE TUKE

VO FUNKCII KADET AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL

GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Pozor: Záujemcovia o štúdium na LF TUKE ako kadeti AOS, ktorí podajú len elektronickú prihlášku na vysokoškolské   štúdium dopíšu do životopisu Kadet AOS a číslo a názov vojenskej špecializácie.

 

  1. stupeň – Postup prijatia Bc LF kadet AOS 2020 2021
  2. stupeň – Postup prijatia Ing LF kadet AOS 2020 2021

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.