KORONAVÍRUS – opatrenia

Slovenská republika na základe záverov zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky z 27. februára 2020 prijala viaceré opatrenia. Zároveň bude krízový štáb na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na dennej báze vyhodnocovať aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 (koronavírus).

Technická univerzita v Košiciach v tejto súvislosti upozorňuje všetkých študentov a zamestnancov, ktorí sa chystajú súkromne alebo pracovne do zahraničia, aby zvážili cestovanie do krajín, kde sa prejavuje výskyt koronavírusu.

Zoznam dotknutých krajín, kde bolo potvrdené ochorenie koronavírus, nájdete na webovom portáli Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky www.mzv.sk. V tejto súvislosti občanom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, budú prostredníctvom MZVEZ SR zasielané aj núdzové SMS správy na ich mobilné telefónne číslo.

Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Upozorňujeme ľudí, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súčasne upozorňuje všetkých občanov Slovenskej republiky, aby pri návrate na Slovensko cez hraničné priechody počítali s možným zdržaním z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu v Európe.

Pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a e-mailová adresa, kde im odborníci odpovedajú na otázky.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na nasledovných webových stránkach:

MZVaEZ SR:
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia:
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.