Aktuality

Národný štipendijný program Slovenskej republiky

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty...   Ďalej

Študentská vedecká odborná činnosť 2020 je zrušená

Milé študentky, milí študenti! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu u nás a aj v zahraničí, spôsobenú pandémiou vírusu COVID-19, vám s poľutovaním oznamujeme, že Študentská...   Ďalej

Odpovede vedenia TUKE na otázky študentov k súčasnej situácií pandémie COVID-19

Odpovede Vedenia TUKE na časté otázky študentov   Viac informácií týkajúcich sa štúdia a aktuálnej pandémie nájdete na tomto odkaze.

Oznámenie o odložení skúšky znalostí z modulov podľa časti 66

Organizácia pre výcvik personálu údržby SK.147.0003 oznamuje, že v zmysle opatrení nariadených vládou Slovenskej republiky v mimoriadnej situácii, príkazov rektora k zníženiu rizika nákazy...   Ďalej

KORONAVÍRUS – usmernenia

Vážení študenti, v zmysle príkazu rektora a zasadnutia krízového štábu TUKE, dekan Leteckej fakulty TUKE Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M...   Ďalej

Rozhovor s dekanom v HALO TU

Tohto roku si letecká fakulta pripomína 15 rokov svojej existencie ako súčasť Technickej univerzity v Košiciach. Dekan Leteckej fakulty Stanislav Szabo pri tejto príležitosti...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.