Aktuality

Návšteva ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka na LF

Po podpise Memoranda o spolupráci na TU zavítal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek k historicky prvej návšteve Leteckej fakulty TUKE. Cieľom návštevy...   Ďalej

Memorandum o spolupráci medzi TUKE a MDaV SR

Pod gesciou Leteckej fakulty bolo dnes rektorom TU v Košiciach prof. Stanislavom Kmeťom a ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom podpísané Memorandum o...   Ďalej

Imatrikulácia študentov 1. ročníka

Dňa 14.11.2018 sa na pôde Leteckej fakulty uskutočnila imatrikulačná slávnosť – prijatie študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia do „leteckého cechu“. Po slávnostnom otvorení imatrikulačnej slávnosti...   Ďalej

Prednáška technického riaditeľa firmy Thales Europe, Patricka Plante

Dňa 07.11.2018 sa v priestoroch B19/01 uskutočnila prednáška technického riaditeľa firmy Thales Europe, Patricka Plante. Prednášky sa zúčastnil Dipl.-Ing. Günther Trummer, ktorý v spoločnosti...   Ďalej

Podpis memoranda o spolupráci

Súčasťou návštevy generálneho riaditeľa Řízení letového provozu s.p. ČR Ing. Jána Klasa na Leteckej fakulte, dňa 23. októbra 2018, bol aj podpis Memoranda o...   Ďalej

Prednáška Ing. Jana Klasa, generálneho riaditeľa spoločnosti ŘLP ČR, s.p.

Dňa 23. októbra 2018 o 09:45 hod. sa v AULE 01 v budove č. 19 Leteckej fakulty TUKE uskutočnila prednáška Ing. Jana Klasa, generálneho...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.