Aktuality

Nový predseda Fakultnej odborovej komisie

Dňa 27. marca 2019 sa v priestoroch Katedry leteckého inžinierstva uskutočnilo zasadnutie Fakultnej odborovej komisie 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá lode a lietadlá, kde...   Ďalej

Prednáška zástupcu spoločnosti GE Aviation Czech, s.r.o. na Leteckej fakulte

V rámci rozvoja spolupráce s praxou sa dňa 27.3.2019  v priestoroch  Katedry leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konala prednáška Ing. Františka Onderka, Data Acquisition...   Ďalej

Výročné zhromaždenie Akademickej obce a zamestnancov Leteckej fakulty

Dňa 12.3. 2019 sa konalo výročné zhromaždenie Akademickej obce a zamestnancov LF TUKE, na ktorom boli členmi vedenia fakulty a predsedom Akademického senátu LF...   Ďalej

Prednáška spoločnosti BEKO Engineering spol. s.r.o.

Dňa 20.3.2019 sa v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konala prednáška zástupcov spoločnosti BEKO Engineering, spol. s.r.o. témou prednášky bola možnosť uplatnenia absolventov Leteckej fakulty...   Ďalej

Rokovanie Vedeckej rady LF

Na včerajšom rokovaní Vedeckej rady LF prebiehajúcom na Úrade vlády SR sa odštartovala ďalšia z významných etáp reforiem na našej fakulte. Vedecká rada dala...   Ďalej

Seminár o Web of Science

Dňa 6. marca 2019 o 13:00 hod. sa v Aule č. 01 (B-19) uskutočnil Seminár o Web of Science na tému „Zvýšenie citovanosti vedeckých...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.