Aktuality

Oznámenie o odložení skúšky znalostí z modulov podľa časti 66

Organizácia pre výcvik personálu údržby SK.147.0003 oznamuje, že v zmysle opatrení nariadených vládou Slovenskej republiky v mimoriadnej situácii, príkazov rektora k zníženiu rizika nákazy...   Ďalej

KORONAVÍRUS – usmernenia

Vážení študenti, v zmysle príkazu rektora a zasadnutia krízového štábu TUKE, dekan Leteckej fakulty TUKE Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M...   Ďalej

Rozhovor s dekanom v HALO TU

Tohto roku si letecká fakulta pripomína 15 rokov svojej existencie ako súčasť Technickej univerzity v Košiciach. Dekan Leteckej fakulty Stanislav Szabo pri tejto príležitosti...   Ďalej

Letecká fakulta má svojho zástupcu v Európskej vesmírnej agentúre!

Tento týždeň nás potešil list z Ministerstva školstva. Člen Katedry leteckej technickej prípravy doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD. bol vymenovaný ministerkou školstva JUDr. Mgr....   Ďalej

Udelenie výskumného grantu TUKE pre doktoranda Leteckej fakulty

Na základe výzvy rektora TUKE, na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých výskumníkov do 30 rokov a doktorandov na TUKE, bolo na...   Ďalej

Prvé zoznámenie našich pedagógov a študentov s vrtuľníkom UH-60

Určite Vám neunikli naše nové prírastky na pôde Leteckej fakulty. Táto jedinečná technika, ako je vrtuľník Sikorsky UH-60, ktorý používajú aj Vzdušné sily Slovenskej...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.