Aktuality

Seminár o Web of Science

Dňa 6. marca 2019 o 13:00 hod. sa v Aule č. 01 (B-19) uskutočnil Seminár o Web of Science na tému „Zvýšenie citovanosti vedeckých...   Ďalej

35. Letecký ples

V priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach sa dňa 15.februára 2018 konal už v poradí 35.Letecký ples ktorého organizátorom bola Letecká fakulta spolu s naším generálnym partnerom Slovak Training...   Ďalej

Výjazdové zasadnutie rozšíreného kolégia dekana LF

Týždeň (4. – 6. januára 2019) na LF sme zahájili trojdňovým výjazdovým zasadnutím rozšíreného kolégia dekana LF v príjemnom prostredí Vinianskeho jazera. Hlavnou témou...   Ďalej

60 rokov leteckého vzdelávania v Košiciach

Po minuloročnom významnom historickom medzníku dejín nášho štátu, v ktorom sme si pripomenuli storočnicu vzniku československého letectva, je rok 2019, do ktorého sme práve...   Ďalej

Našich „10 naj“ v roku 2018

Koniec roka je aj obdobím hodnotenia a bilancovania. Pokúsili sme sa o to aj my na Leteckej fakulte a tu je „našich 10 naj…“,...   Ďalej

49. ročník vianočného turnaja v minifutbale

Dňa 15. decembra 2018 sme slávnostným výkopom lopty zahájili vianočný minifutbalový turnaj o pohár dekana LF.  49. ročník vianočného turnaja v minifutbale privítal osem...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.