Aktuality

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia

Prinášame Vám zopár záberov z promócií absolventov bakalárskeho štúdia LF, ktoré sa uskutočnili 4.7.2019 v Aule Maxima TUKE. Ešte raz gratulujeme a prajeme veľa...   Ďalej

Promócie absolventov inžinierskeho štúdia

Prinášame Vám zopár záberov z dnešných promócií našich absolventov – inžinierov, ktoré aj napriek veľmi teplému počasiu, dopadli skvele! Viac na našom Facebooku.  ...   Ďalej

Návšteva študentov z Charkova

Dnes medzi nás zavítali 30 študenti stredných škôl z Charkova. Naše priestory sa im veľmi páčili. V budúcom akademickom roku sa snáď s niektorými...   Ďalej

Nový docent na Leteckej fakulte!

Na zasadnutí Vedeckej rady Leteckej fakulty, dňa 10. júna 2019, bol po absolvovaní habilitačnej prednášky schválený nový docent, ktorým sa stal príslušník Katedry leteckej...   Ďalej

Účasť zástupcov Leteckej fakulty na konferenciách ISSA 2019 a IEEE SACI 2019

Počas troch dní na dvoch medzinárodných konferenciách ISSA 2019 v Budapešti v Maďarsku a IEEE SACI 2019 v Temešvári v Rumunsku prezentovali členovia Katedry...   Ďalej

Ocenenie úspešným študentom v ŠVOČ

Dekan Leleckej fakulty, Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.,dnes odovzdal ocenenia úspešným študentom našej fakulty za umiestnenia v Študentskej vedeckej odbornej činnosti...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.