Aktuality

Návšteva študentov SOŠ zo Šace

Dnes medzi nás zavítali študenti SOŠ zo Šace. Zaujímali sa o odbory vyučované na Katedre avioniky a Katedre leteckej technickej prípravy. V rámci ich...   Ďalej

Neformálna návšteva prezidenta SR, Andreja Kisku

Na dnešnom neformálnom stretnutí dekana LF s prezidentom SR Andrejom Kiskom sa pán prezident živo zaujímal aj o súčasny stav v oblasti leteckého vzdelávania...   Ďalej

Slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku

Dňa 24. mája 2019 o 10:00 hod. sa v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku. Slávnostného promočného...   Ďalej

Letecká fakulta na Festivale letectva 2019 v Piešťanoch

Zástupcovia Leteckej fakulty, aj napriek nepriaznivému počasiu, hrdo prezentovali našu fakultu na Festivale letectva 2019 v Piešťanoch.  

Podpis zmluvy o spolupráci s ukrajinskou spoločnosťou FED a Charkovskou univerzitou KHAY

Dnes nás poctili svojou návštevou predstavitelia Charkovskej spoločnosti FED a Charkovskej univerzity. Za spoločnosť FED viedol delegáciu p. Popov a za CHAY prorektor pre...   Ďalej

Beseda s plk. Ing. Ivanom Bellom

Beseda s p.plk. Ing. Ivanom Bellom, prvým slovenským kozmonautom, pri príležitosti dvadsiateho výročia od jeho vzletu do vesmíru (ako kozmonaut-výskumník na lodi Sojuz TM-29...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.