Aktuality

Stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA

Dnešné stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA s ich partnermi z USA. Cieľom stretnutia bola prezentácia možností štúdia na našej fakulte. Veľký záujem u...   Ďalej

Skončili tri týždne „nezabudnuteľného“ projektu Erasmus + v Poľskom Czarwoneku

Podľa slov a zážitkov zúčastnených študentov sa skončili tri týždne „nezabudnuteľného“ projektu Erasmus + v Poľskom Czarwoneku. Slávnostného ukončenia sa za účasti všetkých študentov...   Ďalej

Prednáška Ing. Karla Němca (LPS š.p.)

Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnila prednáška Ing. Karla Němca, riaditeľa záchranného koordinačného strediska LPS š.p., na tému „Poskytovanie služby pátrania a záchrany (SAR)...   Ďalej

Účasť zástupcov z LF na „Veľtrhu vysokých škôl 2018“

V utorok 27.11. 2018 sa v Michalovciach konal Veľtrh vysokých škôl pod názvom „Viac informácií – lepší výber vysokej školy„, ktorého účastníkmi boli aj...   Ďalej

74. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho – pietna spomienka

Dňa 24.11.2018 sme si pripomenuli 74. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho, jedného z významných organizátorov a veliteľov partizánskych jednotiek na východnom Slovensku, dôstojníka letectva, hrdinu...   Ďalej

Erasmus+ aj na Leteckej fakulte

Účastníci projektu Erasmus+ zavítali v stredu 21.11.2018 aj na našu fakultu. Súčasťou ich návštevy bola prehliadka priestorov a učební na LF, ako aj návšteva...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.