fbpx

Výročné správy LF

Podrobný rozpis zverejňovaných informácií, ako aj postup ich získavania nájdete na stránke Technickej univerzity v Košiciach.

Annual Report 2017 Annual Report 2018
Annual Report 2016 Annual Report 2015
Annual Report 2014 Annual Report 2013

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.