Významné osobnosti LF

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
profesijný životopis

 

prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
profesijný životopis

 

doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
profesijný životopis

 

Ing. Peter Kandráč, PhD. plk. gšt. v. v.
profesijný životopis

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.