fbpx

Prihlášky – mimoriadna situácia

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19 vás chceme informovať o úprave podmienok pre podávanie prihlášok na štúdium

Nie je potrebné, aby ste od svojich stredných škôl, ktoré sú momentálne zatvorené, vyžadovali výpisy a potvrdenia o dosiahnutých známkach, tieto stačí doručiť dodatočne, keď bude znovu obnovená výučba na stredných školách;

Keď je potrebné potvrdenie od lekára, tak v súvislosti s mimoriadnym stavom na Slovensku a rizikami spojenými s návštevou ambulancií lekárov sa toto potvrdenie nateraz nevyžaduje. Fakulte ich bude možné dodať dodatočne (pri zápise), keď to situácia bude umožňovať. V súčasnej situácii je nežiadúce, aby ste za týmto účelom navštevovali lekárov.

Celý prihlasovací proces viete vybaviť online a to sa dá urobiť aj v karanténe z domu.

Pre viac informácií kliknite na: http://tuke.sk/wps/portal/tuke/uchadzaci/prijimacie-konanie

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.