fbpx

Študenti

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravuje svojich študentov podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie. Študenti majú možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti v rámci kurzov, ktoré je možné absolvovať vo fakultných výcvikových organizáciách zameraných na výcvik personálu údržby leteckej techniky podľa Časti 147, a výcvikovej organizácii pre výcvik riadiacich letovej prevádzky ATCO TO. Absolvovaním uvedených kurzov sa výrazne rozširuje možnosť uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Absolventi Leteckej fakulty nachádzajú pracovné uplatnenie v leteckých spoločnostiach a inštitúciách aj v organizáciách zaoberajúcich sa výrobou, údržbou a opravou leteckej a zabezpečovacej techniky. Ich vzdelanie im vytvára predpoklady aj na uplatnenie sa v manažérskych, elektrotechnických, strojárskych a počítačových firmách, v automobilovom priemysle, vo verejnej a štátnej správe, vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR, v oblasti zahraničného obchodu a pod.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.