Disciplinárna komisia

 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov

 

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

 

Predseda: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING-PAED IGIP
Členovia: Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.
RNDr. Peter Szabó, PhD.
Ing. Sebastián Makó
Bc. Natália Gecejová
Bc. Marek Tomaš

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.