Rozvrhy na letný semester AR 2019 2020

 

Rozdelenie do skupín Rozdelenie do skupín Bc-RLD-D-1

Rozdelenie do skupín Bc-RLD-D-2

Rozdelenie do skupín Ing-RLD-D-1

 

Bc
Profesionálny pilot Bc-PP-1
Bc-PP-2
Bc-PP-3
Pracovník riadenia letovej prevádzky Bc-PRLP-1
Bc-PRLP-2
Bc-PRLP-3
Riadenie leteckej dopravy Bc-RLD-D-1

Bc-RLD-D-2

Bc-RLD-D-3_zmena20200214

Bc-RLD-D-SP-1

Bc-RLD-D-SP-2

Bc-RLD-D-SP-3

Bc-MLD-D-en-1_update20200214

Bc-MLD-D-en-2_update20200214

Bc-MLD-D-en-3

Letecká a kozmická technika Bc-LKT-1_zmena20200214

Bc-LKT-2_zmena20200214

Avionické systémy Bc-AS-3_zmena20200214
Prevádzka lietadiel Bc-PL-3
Ing
Riadenie leteckej Ing-RLD-D-1

Ing-RLD-D-2

Ing-RLD-D-SP-1

Ing-RLD-D-SP-2

Letecké a kozmické inžinierstvo Ing-LAKI-1_zmena20200214
Senzorika a avionické systémy Ing-SaAS-2_zmena20200214
Prevádzka lietadiel Ing-PL-2

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.