Rozvrhy ZS AR 2019 2020

 

Rozdelenie do skupín Skupiny
Bc
Profesionálny pilot Bc-PP-1
Bc-PP-2
Bc-PP-3
Pracovník riadenia letovej prevádzky Bc-PRLP-1
Bc-PRLP-2
Bc-PRLP-3
Riadenie leteckej dopravy Bc-RLD-D-1_oprava30.09.

Bc-RLD-D-1-ForeignStudents

Bc-RLD-D-SP-1_oprava30.09.

Bc-RLD-D-2_oprava30.09.

Bc-RLD-D-2-ForeignStudents

Bc-RLD-D-SP-2_oprava30.09.

Bc-RLD-D-3_oprava30.09.

Bc-RLD-D-3-ForeignStudents

Bc-RLD-D-SP-3_oprava30.09.

Letecká a kozmická technika Bc-LKT-1

Bc-LKT-2

Avionické systémy Bc-AS-3
Prevádzka lietadiel Bc-PL-3
Ing
Riadenie leteckej Ing-RLD-D-1

Ing-RLD-D-SP-1_oprava30.09.

Ing-RLD-D-2_oprava30.09.

Ing-RLD-D-2-SP

Letecké a kozmické inžinierstvo Ing-LAKI-1
Senzorika a avionické systémy Ing-SAS-2
Prevádzka lietadiel Ing- PL-2_oprava03.09

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.