Skratky pre označenie študijných skupín na Leteckej fakulte

 

Skratky pre označenie študijných skupín na Leteckej fakulte platné od IX. 2018

Stupeň štúdia Študijná skupina Skratka
1. Avionické systémy, 1. ročník Bc-AS-1
Avionické systémy, 2. ročník Bc-AS-2
Avionické systémy, 3. ročník Bc-AS-3
1. Letecká a kozmická technika, 1. ročník Bc-LaKT-1
Letecká a kozmická technika, 2. ročník Bc-LaKT-2
Letecká a kozmická technika, 3. ročník Bc-LaKT-3
1. Pracovník riadenia letovej prevádzky, 1. ročník Bc-PRLP-1
Pracovník riadenia letovej prevádzky, 2. ročník Bc-PRLP-2
Pracovník riadenia letovej prevádzky, 3. ročník Bc-PRLP-3
1. Prevádzka lietadiel, 1. ročník Bc-PL-1
Prevádzka lietadiel, 2. ročník Bc-PL-2
Prevádzka lietadiel, 3. ročník Bc-PL-3
1. Profesionálny pilot, 1. ročník Bc-PP-1
Profesionálny pilot, 2. ročník Bc-PP-2
Profesionálny pilot, 3. ročník Bc-PP-3
1. Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 1. ročník Bc-RLD-D-1
Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 2. ročník Bc-RLD-D-2
Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 3. ročník Bc-RLD-D-3
1. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 1. ročník Bc-RLD-ES-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 2. ročník Bc-RLD-ES-2
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 3. ročník Bc-RLD-ES-3
1. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 1. ročník Bc-RLD-EN-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 2. ročník Bc-RLD-EN-2
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 3. ročník Bc-RLD-EN-3
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 4. ročník Bc-RLD-EN-4
2. Prevádzka lietadiel, 1. ročník Ing-PL-1
Prevádzka lietadiel, 2. ročník Ing-PL-2
2. Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 1. ročník Ing-RLD-D-1
Riadenie leteckej dopravy, denná forma, 2. ročník Ing-RLD-D-2
2. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 1. ročník Ing-RLD-ES-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, staré OŠP, 2. ročník Ing-RLD-ES-2
2. Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 1. ročník Ing-RLD-EN-1
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 2. ročník Ing-RLD-EN-2
Riadenie leteckej dopravy, externá forma, nové OŠP, 3. ročník Ing-RLD-EN-3
2. Senzorika a avionické systémy, 1. ročník Ing-SAS-1
Senzorika a avionické systémy, 2. ročník Ing-SAS-2
3. Letecké a priemyselné elektronické systémy, denná forma PhD-LPES-D
Letecké a priemyselné elektronické systémy, externá forma PhD-LPES-E
3. Prevádzka lietadiel, denná forma PhD-PL-D
Prevádzka lietadiel, externá forma PhD-PL-E
3. Riadenie leteckej dopravy, denná forma PhD-RLD-D
Riadenie leteckej dopravy, externá forma PhD-RLD-E

Poznámka:

V AR 2015/2016 budú externí študenti v 1. a 2. stupni študovať podľa starých odporúčaných študijných plánov a títo študenti absolvujú aj celé svoje štúdium podľa starých OŠP.

Od AR 2016/2017 študenti, ktorí nastúpia na externé štúdium v 1. a 2. stupni, budú študovať podľa nových OŠP.

Skratky, ktorých súčasťou je EN, začneme teda využívať až v AR 2016/2017.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.