fbpx

Štúdium v zahraničí

Študenti denného štúdia majú možnosť študovať v príslušnom akademickom roku na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu – SAAIC, alebo programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej informačnej agentúry – SAIA.

Štúdium v zahraničí:

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.